Boštjan Bokan

»Prihodnost pripada tistim, ki vidijo možnosti, še preden te postanejo očitne.”