Blanca Bruguet Solé

Llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport per la Universitat de Vic. He realitzat el Màster de Formació del Professorat d'Educació Física, Batxillerat i FP.

Durant els dos darrers anys he gaudit de dues beques de col·laboració relaciónades amb l'educació, la primera d'aquestes assignada a un projecte per al desenvolupament de les competencies bàsiques i la segona relacionada amb els Tallers de Suport a la Tasca Escolar, un projecte molt ambiciós portat a terme a la comarca d'Osona.

D'altra banda, em considero una apassionada de l'educació, per aquest motiu he realitzat tres períodes de pràctiques d'entre un i tres mesos de durada en diferents centres educatius de les comarques d'Osona i el Vallés Oriental.

Ja per últim, esmentar que el meu propòsit en els darrers anys, és educar als alumnes a traves del moviment, i en aquest sentit, considero que les TIC poden ser una eina de gran interés per assolir aquest objectiu.