BIGBANG VVIP

Trên tấm ảnh có chữ EMAIL

NHẤN VÀO RỒI viết phiếu này
Tên (thật):
B-day:

Yahoo/Facebook:

nick zing:
Tham gia: FS ảnh/des ảnh (của ai? Về ai?)
Lời chúc đến T.O.P và Seungri: (nhiều nhất là 100 từ)
Link ảnh sản phẩm:

hoặc nếu biết cách send email thì gởi về mail : daeGri.sjanyo@gmail.com