Bartosz Celina

Najbardziej znanym i udane inwestora, który robił korzystne inwestycja praga północ, wszech czasów jest Warren Buffett. W marcu 2013 Forbes miał Warren Buffett rankingu numer 2 w ich liście Forbes 400. Buffett doradzał w licznych artykułach i wywiadach, że dobra strategia inwestycyjna jest długoterminowe i wyborze odpowiedniego inwestowania w takie obiekty, jak mieszkania pierwotny warszawa, i w aktywa wymaga należytej staranności. Edward O. Thorp był bardzo udany menedżer funduszu hedgingowego w latach 1970 i 1980, które mówiły o podobnym podejściu. Inną rzeczą, oboje łączy to podobne podejście do zarządzania pieniądze inwestycyjnego i inwestowanie na przykład w biura na wynajem warszawa. Bez względu na to, jak skuteczne podstawowym okazja jest, bez odpowiedniej strategii zarządzania pieniędzmi, pełny potencjał aktywów może nie zostać osiągnięty. Obaj inwestorzy wykazano w użyciu zasad z kryterium Kelly'ego do zarządzania pieniędzmi. Liczne interaktywne kalkulatory, które wykorzystują kryterium Kelly można znaleźć online.