Bui Cong Dang

Web Developer, Software Engineer, and Project Manager in Hanoi, Vietnam

View my portfolio

Một vài thông tin của tôi bên dưới nếu bạn muốn biết thêm về tôi. Nhấn vào các biểu tượng phía dưới