beach Silistar

На 5 км южно от село Синеморец по пътя за село Резово е отбивката за последния плаж преди границата с Турция. По около 1 км черен път, лъкатушещ през гора, се достига до обширен паркинг. След няколко метра се открива невероятна гледка. Силистар е може би най- красивият залив по нашето Черноморие. Морето тук е тихо и спокойно, а морската вода е кристално чиста. Плажът е с дължина около 1 км и ширина около 50 м. Покрит е със ситен, златист пясък, а морето става постепенно дълбоко. В единия му край има заведение, където можете да се разхладите. По дюните и скалите около Силистар гнездят редки и защитени птици, като: скален орел, черен щъркел, гълъб хралупар и други. На плажа расте пясъчна лилия. От 1992 година Силистар е обявен за защитена местност, а така също и в едноименните защитени зони "Странджа" за опазване на дивите птици и природните местообитания. Защитена зона "Странджа", включваща и ЗМ "Силистар" е част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Силистар е част от миграционният път Via Pontica и е обитаван от около 200 вида птици. Тук могат да бъдат видяни царски орел, черен щъркел, диви гълъби или все видове записани отдавна в Червената книга. По брега има пясъчни лилии, а навътре започват вековни гори от благун и цер. Пясъчни дюни, крайбрежни гори, обширни ливади, лонгозни гори, речни естуари и пещери над самият бряг – това е Силистар. Името на местността идва от едноименната река и плажът към който сме тръгнали – плажът на пиратите. А, че тях ги е имало по тези места личи от името и на съседния плаж – Листи, което от гръцки буквално може да се преведе, като разбойник, пират. Тук и на съседният Силистар били техните свърталища по бреговете на античния Понт. Името му идва също от гръцка дума “сюнлистарео” т.е. “място съседно на разбойническото” или “близък до разбойническият”** **