להיות מנהל

הכשרות מנהלים בשלב התחלתי או מתקדם

העברת תכני ניהול : דמות המנהיג, מוטיבציה בעבודה, סובלנות לשינויים ועוד

ייחודיים בשילוב תיאוריות אקדמיות עם עולם העבודה