bear_luv_pig

Regensburg, Germany

Name: Bear chan

D.O.B : xxxx (đầu 2 đít chơi vơi)

Là fan gơ, không phải hủ. Không cuồng gay, chỉ cuồng trai thẳng.

Ship Drarry (bottom!Draco) và một lố các cp khác. Không có nhã hứng với ngôn tình, bách hợp...

Wp chỉ post fic và đam mỹ do mình dịch và edit. Hàng chưa có sự đồng ý của tg. Làm phiền không mang ra ngoài.

Truyện update không cố định vì làm việc tùy hứng.

Ai dị ứng boylove mời click back. Không chịu trách nhiệm nếu bạn có lỡ đọc rồi kêu la này nọ!