Beata Fischer

Artist in Kraków, Polska

View my portfolio

Artysta fotograf, grafik, rysownik, okazjonalnie malarz. Tłumacz języka angielskiego.

Piszę o Kulturze przez duże "K" i Sztuce przez duże "S".

"There's nothing either good or bad but thinking makes it so." (William Shakespeare, Hamlet)