beeldcoach

Beeldcoaching is coaching aan de hand van filmopnames. Het is een goede manier om onbewust gedrag zichtbaar te maken. Beeldcoaching geeft de juiste handvatten en ondersteuning om in een relatief kort tijdsbestek inzicht en verandering op gang te brengen.

Veel mogelijkheden
Beeldcoaching is ook uitstekend in te zetten bij situaties waar interactie tussen personen centraal staat. Zo kan Beeldcoaching helpen bij sollicitatietraining, effectiever vergaderen, ouder-gesprekken en functioneringsgesprekken. En binnen de gezondheidszorg; het bewust laten worden van eigen gedrag

Voorbeelden
Beeldcoaching is goed toe te passen in situaties waarbij het inzicht in de situatie, ondanks duidelijke, concrete feedback, ontbreekt.

voorbeeld: tijdens een functioneringsgesprek is jou een aantal malen verteld dat je in een bepaalde situatie anders moet handelen. Je zegt 'ja' maar eigenlijk begrijp je niet wat er bedoeld wordt.
Of andersom: jij hebt een boodschap voor je collega, maar die boodschap beklijft niet bij de ander.

voorbeeld: een werkzoekende doet erg zijn best en heeft al een groot aantal sollicitaties achter de rug; helaas allemaal zonder resultaat. Middels beeldcoaching krijgt hij zicht op zijn eigen houding en gedrag tijdens een sollicitatie. Met beeldcoaching en begeleiding op maat, vergroot hij zijn kansen op de arbeidsmarkt.

Beeldcoaching binnen het bedrijfsleven
Omdat beelden onbewust gedrag zichtbaar maken kan er in korte tijd zowel worden gezien wat er al goed gaat en op welke punten er verbetering nodig is. Beeldcoaching helpt bij het analyseren van gedrag en biedt de gecoachte goed gereedschap om met zichzelf en de ander aan de slag te gaan.

Meer info: www.liadecocq.nl | decocqbeeldcoach@gmail.com