ایزدی فریمانی بهزاد

web master, Writer, and Photographer in Mashhad Rizeh, Iran

ایزدی فریمانی بهزاد

web master, Writer, and Photographer in Mashhad Rizeh, Iran

Visit my website

همه ما میتونیم قدرت و عظمت خدایی داشته باشیم اگر با او باشیم...قطره،دریاست اگر با دریاست

 • #photography
 • #technology
 • #food
 • #movies
 • #running
 • Work
  • فارنت
 • Education
  • موسسه آموزش عالي بهار مشهد - Bahar University