ایزدی فریمانی بهزاد

web master in Mashad, Khorasan, Iran

ایزدی فریمانی بهزاد

web master in Mashad, Khorasan, Iran

Visit my website

همه ما میتونیم قدرت و عظمت خدایی داشته باشیم اگر با او باشیم...قطره،دریاست اگر با دریاست

  • Work
    • فارنت
  • Education
    • موسسه آموزش عالي بهار مشهد - Bahar University