Bekir Sıddık Çankaya

Student and Web Developer in İstanbul, Türkiye