Benyarat Chawalittipakorn

การศึกษาปริญญาตรีสอง Food Scince, Marketing, ปริญญาโท E-Business
กับประสบการณ์ทำงานที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับที่เรียนในตอนแรกแต่ด้วยความสนใจ
จาก CitiBank , Standard Chartered, และปัจจุบันที่ KBank
กับตำแหน่งปัจจุบัน Product Manager ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
มีความสุขกับความเรียบง่าย ครอบครัวและลูกชายสุดที่รักคือสิ่งที่สำคัญที่สุด