Fredrik Hedlund

Malmö, Sweden

Frilansande medicinjournalist, skriver för Läkartidningen, Läkemedelsvärlden, Tandläkartidningen, Reumatikervärlden, Medicinsk Vetenskap m fl.