Bếp Trưởng Bếp Bánh

Chef in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Visit my website

Trang Bếp Trưởng Bếp Bánh
Bếp Trưởng Bếp Bánh - đây là một Trang kiến thức tổng hợp ngành bánh, nếu bạn đang lựa chọn nghề bánh là nghề lâu dài, thì đây là trang rất hữu ích cho bạn, chỉa sẻ rất nhiều hướng dẫn hay, không chỉ là các bài recipe mà còn cả các kiến thức nghề bếp hữu ích, và các thông tin , kiến thức cần thiết cho các bạn đang học nghề bánh hoặc đang có ý đinh học nghề làm bánh

14 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Holine: 0906098556