Natálie Berglowcová

Praha, Ostrava, Brno

Natálie Berglowcová

Praha, Ostrava, Brno

[email protected]

Lektorka, somatická koučka a konzultantka v Odyssey Network

Lektorka Google Apps v Netmail

Konzultantka psychodiagnostických metod Bridge v Test Center

Zajímá mě celostní pohled na člověka v moderní společnosti a ve světě práce. Aplikuji nejnovější poznatky z psychologie, neurověd i technologií do každodenního života sebe i svých klientů.

Pracuji s emocemi, myslí i tělem - zdraví pro mě znamená soulad na všech rovinách a spokojené každodenní fungování.

Při práci propojuji znalosti z biosyntézy, z personální psychologie, lektorskou praxi a znalosti moderních technologií v komunikaci.