Berk Üstünel

Istanbul, Turkey

Et, kemik ve sinir yığını, fazlası değil.

Batch of flesh, bone and nerve, no more than.

  • Work
    • Part-time Student Employee
  • Education
    • Özyeğin University