Berta Tragant

Barcelona, Catalonia, Spain

Gràcies per la seva visita! Em dic Berta Tragant, i sóc una noia de 22 anys. Vaig néixer aBarcelona, on hi visc des de llavors. Des de sempre m’ha agradat el món de ladocència i dels idiomes. Sóc mestra d’educació infantil amb lamenció en llengüesestrangeres, mestra de religió i actualment estic estudiant per ser mestra d’educacióprimària.

La passió per lallengua anglesa i els idiomes en general, em ve des de la infància gràcies a lagran oportunitat que em van brindar els meus pares al donar-me la oportunitatde rebre l’educació primària en una escola on gairebé totes les matèries erenimpartides en llengua anglesa. Actualment imparteixo l’extraescolar d’anglès ala llar d’infants Dintell.

He obtingut diversostítols en anglès que acrediten el meu nivell, així com elTrinity exam grade 8(passed with distinction), el certificat de nivell avançat de l’escola oficiald’idiomes, el First Certificate in Enlgish, entre d’altres. Actualment m’esticpreparant per fer el CAE (Cambridge English: Advanced).