Berta Escoda Sardà

He estudiat Publicitat i Relacions Públiques i des de fa 5 anys exerceixo com a tal. Les meves tasques són la gestió de les xarxes socials, la generació i la gestió de continguts, la planificació de les publicacions per a dues marques de productes alimentaris: Costa Concentrados Levantinos i Amandín; una marca de productes ecològics.

He estudiado Publicidad y Relaciones Públicas y desde hace 5 años ejerzo como tal. Mis tareas son la gestión de las redes sociales, la generación y la gestión de contenidos, la planificación de las publicaciones de diferentes empresas para dos marcas de productos alimentarios: Costa Concentrados Levantinos y Amandín; una marca de proctos ecológicos.