beslist

BESLIST is een website waar je duizenden producten van verschillende winkels met elkaar kan vergelijken. Je kan producten vergelijken op basis van prijs, betalingsopties, keurmerken en levertijd. BESLIST is ook superhandig als je informatie zoekt over een bepaald product. Er staan immers duizenden productbeoordelingen van bezoekers en experten op de website.

De producten zijn onderveerdeeld in verschillende categorieën. Enkele voorbeelden: schoenen, handtassen, stoelen, bedden, jurken, horloges, sneakers, voetbalschoenen, salontafels.