BHOP Portal

BiH

BHOPortal.com – BHOP Portal (BiH Hip Hop Portal) je osnovan od strane nekoliko istomišljenika i sljedbenika Hip Hop kulture! Kreiran je sa željom i isključivom misijom ujedinjavanja i jačanja domaće Hip Hop zajednice! Four Years Strong! 13/03/2010 - 13/03/2014!

Opširniji opis na BHOP Portalu!

  • #hiphop
  • #bosna
  • #hercegovina
  • #bih
  • #bosanski