Bıçkın Bisküvi

atom fiziğine de profesörlüğe de lanet olsun.