Biel Perelló

Ecologista de naixement i un poc "geek"  M'entretenc experimentant amb els bits, la llum i la natura.

Som del GOB - GP - AFONIB - SHNB - SBEA

Treballo a S'Albufera de Mallorca

Observador del temps i responsable del WebVerd

Més...