Darko Biljanović - Biljac

Otac dvije djevojke i jednog momka. Sam živim sa njima.

U potpunosti sam odgovoran za to u kakve će ljude izrasti.

Bavim se svim i svačim. Od kulture do proizvodnje sendviča.

Poznajem mnogo sjajnih likova i uz djecu oni su jedino vrijedno u životu.

Ne vjerujem ni u što osim u to da smo svi sami odgovorni za svoje živote.

Zdravlje cijeniš tek kada ga nemaš, a vrijeme tek kada prođe.