Biljana Lukic

Rođena 1970. u Kragujevcu.
Osnovnu školu, muzičku školu i gimnaziju završila u Kragujevcu, Fakultet za menadžment u Beogradu.
U novinarstvu od 1991. godine, prvo na radiju, a onda i na televiziji. Uređivala zabavno – muzički program NTV Studio B, autor, scenarista i voditelj mnogih televizijskih emisija i manifestacija.
Od 1995. do 2004. god. suosnivač i urednik televizije SOS kanal.
Od 2004. osnivač i direktor firme „Dream House“, specijalizovane za menadžment, konsalting i pablišing .
Objavila 2014. roman "Maskarada" , u izdanju "Čarobne knjige".