THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP BẢO KHÁNH

Photographer, Director, and Art Director in Số 579 Nguyễn Đức Thuận, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Visit my store

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Bảo Khánh là một trong những công ty chuyên sản xuất bình chứa khí chất lượng cao bằng vật liệu Inox và thép với máy móc thiết bị đa dạng và hiện đại.

Số 579 Nguyễn Đức Thuận, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

0912758179