Bio Aqua

Student, Teacher, and Chef in 118 Đường 10, Khu Phố 9, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Read my blog

Giới thiệu: Chung một niềm đam mê học hỏi và làm việc trong ngành nuôi trồng thủy sản, năng động, chuyên cần và quyết đoán, chúng tôi kết hợp với nhau thành lập nên công ty TNHH BioAqua. Với kinh nghiệm làm việc từ 7+ đến 11+ năm trong ngành này, chúng tôi cùng hợp tác với các chuyên gia/nhà khoa học chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, nghiên cứu bệnh học, công nghệ sinh học tại Hàn Quốc, Úc, Châu Âu và Mỹ để cung cấp các sản phẩm dùng xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản cũng như hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho thủy sản nuôi.

Hag tags: #bioaqua #bio #aqua #thuysan #nuoitrongthuysan #kythuat #kythuatnuoitrongthuysan #haisan #dacsan

SĐT: 84947224088

Địa chỉ: 118 Đường 10, Khu Phố 9, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: http://bioaqua.vn/ Facebook: https://www.facebook.com/Bio-Aqua-103628572026920