Bir Bölü Bir Proje

Deney(im)e katılan arkadaşlarımız buradan belirtilen düşünceler ile ilerleyen aşamda sonuçları beraber irdelyeceğimiz bir internet ortamı yaratılması amaçlanmaktadır.