Bitu Tiếng Anh giao tiếp

Psychologist, Filmmaker, and Recruiter

Học tiếng Anh giao tiếp là một nền tảng học tiếng Anh chất lượng cao, cung cấp cho người học những kiến thức về giao tiếp tiếng Anh, bao gồm cách phát âm và mẫu câu thông dụng.

Thông tin liên hệ:

Website: https://giaotieptienganh.com.vn/

Mail: [email protected]

Address: Tầng 3, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

#tienganhgiaotiep #hoctienganhgiaotiep # họctienganhgiaotieponline #giaotieptienganh #tienganhgiaotiepchonguoidilam #dayhoctienganhgiaotiep