Biljana Životić

Petrovac na Mlavi

Biljana Životić

Petrovac na Mlavi

trudi se da neguje prijateljski pristup u svom radu, da ume dobro da objašnjava, da neguje smisao za humor, da odlično poznaje materiju koju poznaje, da bude strpljiva, da bude ljubazna, da veruje u svoje učenike, da bude zanimljiva svojim učenicima, prihvata teme za razgovor koje nisu u vezi sa nastavom, neguje entuzijazam....