Ben Kamphuis

Netherlands

Ben Kamphuis

Netherlands

We leven in een dynamische wereld. Nieuwe technologie schept nieuwe kansen voor de invulling van ons werk en ons leven. Maar het is niet alles goud wat er blinkt. Niet elk nieuw gereedschap is zo goed als het belooft.

Stilstaan bij de nieuwe mogelijkheden, en wat dat betekent voor wat je doet. Stilstaan bij de mensen die daar binnen hun eigen kader invulling aan moeten geven. Stilstaan bij creativiteit, die goed van pas komt om het een met het ander te verenigen. Mensen, technologie en creativiteit. De driehoek van mijn werkgebied.