ברק קדם

ברק קדם

מחפש את האתגר הבא בחיי.חושב תמיד מחוץ לקופסא .לא שגרתי הוא השם השני.אוהב טכנולוגיה וחידושים.קוד פריק .מקבל בשמחה כל אתגר.