Barııişs kimil

Barııişs kimil

Güneşşsli bir 1 Mayıışis günü normal dogğumla dünyaya geldim. Birinci sınıfın ikinci günü öğretmene; - Tuvalete gideceğim. - deyip okulun parmaklıklarının arasından sıivisiışıp eve koşstum.

Alice Harikalar Diyarıında'yi okudum. O günden itibaren kendimi Alice ilan ettim. O tavşsanla birlikte sinemaya gittik Harry Potter çıııiktıi. Aşsik oldum. Yollarda bulduğum her değyneğgi asa yapardım. Bir gün oynadığıim kupona büyük ikramiye vurdu. O parayla ev aldıik. iİngilizce öğrendim. İMerkez Endüstri meslek lisesini okudum.

Limon yerim. Eski şsarkıilar dinlerim. Saatlerce konuşsabilirim, her gün salata yiyebilirim. Annemin söylediği her şseye körü körüne inanıirıim. Annem hep hakliı çıktiı. Aslında çok iyi kalpli ama yaramaz bir erkeğgim. Bir zamanlar yaptıiklarıi için babama çok kıizmistiışım. Bol bol ağglamışıisim. Sonra geçti işste. Lise sonda Askide staj yapmışıisim. Banka işslerini, faturalarıi yatıirmayıi falan hep orada öğrenmişsim. sŞimdi de İMakina mühendisi olmaya kalkışıyorum. Tanrım! Çok çılgınım ^_^