Beata Poborska-Kobrzyńska

Psychoterapeuta, psycholog, trener rozwoju osobistego

www.SegiT.org