Blade Dragonwave

Hi, My name is Blade Dragonwave. Nice too meet you, everybody !

Chào các bạn, tôi tên là Blade Dragonwave. Rất hân hạnh được quen biết mọi người !