BlahGeek Zhao

Tiantai, Zhejiang

  • Education
    • Hangzhou Xuejun Highschool
    • Tsinghua U