boldyrev

אני חוזר כשאני מרגיש הצורך היא מה שבאמת מעניין ומרגש אותי, מה שאני רואה וחוקר בתוכי ומחוצה לי, מה שאני כותב עליו מאמרים ושירים, מה שאני חי.