Lídia Egea Sayó

Em defineixo com:

- Persona pacient amb afany de superació.
- Ganes de seguir creixent, arribar més lluny cap a noves direccions.
- Cercadora de llocs, emocions i sensacions noves.
- Mentalitat oberta i creativa, per tal de reinventar-me dia rere dia.
- Organitzada i amb capacitat d'afrontar responsabilitats.

Me defino como:

- Persona paciente con afán de superación.
- Ganas de seguir creciendo, llegando más lejos hacia nuevas direcciones.
- Buscadora de lugares, emociones y sensaciones nuevas.
- Mentalidad abierta y creativa, para reinventarme día tras día.
- Organizada y con capacidad de afrontar responsabilidades.

I define myself as:

- A patient person who wants to improve.
- Someone who aims to keep growing, reaching further into new directions.
- A person who looks for new places, emotions and sensations.
- Open-minded and creative, reinventing myself every day.
- Organized and capable to face responsibilities.