Yugi

Gọi mình là Yugi hay là Gi đều được, và mình... hơi bị lười một tý (ㆁㅅㆁ✿)...

Mọi người thông cảm cho (≧▽≦)