Ori Borer

Israel

אורי בורר הינו יזם נדל"ן לפיתוח והשבחת נכסי נדל"ן פרטיים. התמחות הברה הינה קניית נכס מאנשים פרטיים השבחתם ע"י שיפוץ פנימי לשדרוג מערכות הבית ועיצוב ומכירתו חזרה לשוק הפרטי.