botsan dayque

Student, Mother, and Father in hanoi

Attend my event

Giới thiệu về công ty Bột sắn dây Quê là thương hiệu chuyên cung cấp bột sắn dây nguyên chất từ loại ngon tới loại cao cấp. Chúng tôi bề dày làm nghề 20 năm với quy trình cải tiến và áp dụng máy móc hiện đại nhất và việc chế biến. giúp bột sắn ra lò luôn đảm bảo an toàn vệ sinh và chất lượng bột tốt nhất.

Địa Chỉ : 73 Đại Phùng 2, Đan Phượng, Đan Phượng, Hà Nội.

SDT 0782808999

Email: [email protected]

Website:https://botsandayque.vn/

https://sites.google.com/view/botsandayque

#botsandayque #botsandayquengon #botsanday