Branislav Jovanović

Bio sam na čelu promena u Nišu onda kada je on bio i prestoni grad i centar demokratskih promena i medijska republika u najtežim i sudbonosnim periodima moderne istorije. Želim da ga predvodim i danas kada se suočavamo sa snažnom političkom potrebom za regionalnijim razvojem, kroz zahteve za ekonomsku, medijsku i kulturnu regionalizaciju. Želim da povratim slavu, sjaj i snagu gradu koji će biti svetski centar proslave najvećeg jubijeja hrišćanske kulture. Grad cara Konstantina, Zone Zanfirove, Branka Miljkovića i mnogih znanih i neznanih pregalaca evropske kulturne baštine, zaslužuje ozbinjnu političku platformu za budućnost.

U situaciji u kojoj imamo jedanaest puta manji budžet od Beograda i dva i po puta manji od Novog Sada, duplo veću stopu nezaposlenosti od Beograda, više od 40 hiljada ljudi bez zaposlenja, železnička pruga deli grad na tri dela, sa aerodroma nedeljno poleću tek dva aviona, a neuspešna privatizacija industrijskih preduzeća proizvodi nezaposlenost i osiromašenje, moje političko iskustvo i spremnost da dovršim započeti posao na izmeni fizionomije grada moje dece i dece svih Nišlija, daju mi za pravo da pred Vas iznesem svoju političku viziju novog, modernog grada. Da još jednom, kao student pred ispit, ovoga puta političke zrelosti, proverim svoje znanje, iskustvo i sposobnosti.

Ako budem izabran za gradonačelnika nastaviću politički put koji sam, kao direktor Direkcije, kroz svoj grad trasirao svih ovih godina. Radiću na izgradnji i gradske i seoske infrastrukture, tražiću povraćaj gradskog zemljišta na osnovu Zakona o vraćanju imovine gradovima i pretvoriću ga u novu industrijsku zonu, jer samo tako se može rešavati pitanje otvaranja novih radnih mesta uz dovođenje stranih i domaćih investiora. Zalagaću se da državno zemljište oko aerodroma, koje niko ne koristi, bude iskorišćeno za izgradnju kargo centra. Takođe bih tražio i povraćaj imovine Železnica Srbije koja pripada gradu. Za to nam nisu potrebni krediti, niti strana pomoć, već država sa vizijom, sa političkim akterima spremnim da grad Niš sagledaju iz više uglova i uz političku volju da se ideje realizuju na dobrobit građana Niša. Očekujem da se država prema našem gradu više ne odnosi kao maćeha i da nam grad ne vode