Oskar Sjödin

Gothenburg

Föddes den 23 november 1860 i Klara, Stockholm, som ende son till överläraren och föreståndaren för Gymnastiska Centralinstitutet, Lars Gabriel Branting (1799-1881), och Emma af Georgii (1821-1880). Jag har en högborgerlig bakgrund. Efter skolgång vid Beskowska skolan, där jag var klasskamrat med blivande kung Gustaf V, bedrev jag naturvetenskapliga studier vid Uppsala universitet 1878–82, dock utan att avlägga examen. Genom resor och litteraturstudier blev jag tidigt bekant med marxismen. Redan 1878–79 kallade jag mig socialdemokrat, sannolikt den förste i Sverige. Efter föräldrarnas död 1880–81 inriktade jag mig på en publicistisk och politisk karriär. En ansenlig förmögenhet efter föräldrarna skingrades på några år i glada vänners lag genom festande och generösa lån och borgensåtaganden. Jag hade svårt att hålla i pengarna och kom ofta att ha ekonomiska bekymmer. I slutet av 1800-talet hamnade Jag i blåsväder med lagen också, då han var inblandad i ett hädesmål. Efter anställning i den radikala tidskriften Tiden knöts jag till den av August Palm startade tidningen Social-Demokraten, vars huvudredaktör jag blev 1887 och som var min plattform ända till 1917. Jag blev tidigt den ledande kraften i den unga socialdemokratin, särskilt efter Axel Danielssons och Fredrik Sterkys bortgång vid sekelskiftet 1900. Jag deltog i socialdemokratiska partiets konstituerande kongress 1889 och var ledamot av den socialdemokratiska partistyrelsen från dess bildande 1894 och ordförande i partistyrelsens verkställande utskott från 1907. Jag blev partiets förste kongressvalde partiordförande från 1908 fram till min död.

  • Work
    • Spiro Kommunikation
  • Education
    • Ontario College of Art and Design
    • Chalmers Uni.
    • Skövde University