breet leeez

Web Developer, Software Engineer, and Project Manager in Alaska

Read my blog

Det har varit allmänt känt för flera år nu, särskilt bland sökmotoroptimeringsgemenskapen, den länken popularitet har en betydande inverkan på placeringen av din webbplats med de olika sökmotorerna - särskilt Google. Teorin eller tanken bakom detta är att ju fler personer som rekommenderar din webbplats genom att länka till den från sin egen webbplats, desto mer värdefull måste informationen vara på den här webbplatsen. Förnuft tycker du inte?

For more information about us, you can check our website khaned