Brenda Koopman

Brenda (Kleinherenbrink) Koopman

Education
Jacobus College, gymnasium
Radboud Universiteit Nijmegen, communicatiemanagement

What am I?
Neerlandica, communicatieprofessional (docent en adviseur), strategisch adviseur en bestuursadviseur van de watergraaf (waterschapssector)

Who am I?
Samenwerking over grenzen heen, verbinden, innovatief denken/doen/handelen

Loving ...
Gezin, familie en vrienden
Literatuur, muziek, films, USA (natuur, mensen , bizons, rondtrekken) en Zuid-Europa (levensritme, zon, olijven, vergezichten), actief leven

Roots in Twente, Europees hart, wereldburger.