Trần Vương Thảo Nghi

Mother, Doctor, and Teacher in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trần Vương Thảo Nghi

Mother, Doctor, and Teacher in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Visit my website

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

• 2007: Đào tạo về "Sử dụng Xeloda và các liệu pháp nhắm mục tiêu trong ung thư vú và ung thư đại trực tràng" tại Kuala Lumpur, Malaysia.

• 2006: Chứng chỉ đào tạo nâng cao về ứng dụng PET-Scan cho chuyên gia về Ung thư học, Chiba-Meabashi, Nhật Bản.

• 2005: Chứng chỉ đào tạo nâng cao về Liệu pháp Xạ trị, Bệnh viện Đại học Rennes, Pháp.

• 2005: Chứng chỉ đào tạo nâng cao về Ung thư học, Bệnh viện Đại học Rennes, Pháp.
• 2002: Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Tp. HCM.