Bs Trần Quang Đạt

Doctor, Photographer, and Director in 108B nhà B1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

Attend my event

Tôi là Trần Quang Đạt, Bác sĩ chuyên khoa 2. Nguyên là trưởng Khoa Châm cứu và các phương pháp không dùng thuốc tại Đại học Y Hà Nội, có kinh nghiệm gần 50 năm trong ngành Y. Suốt mấy chục năm công tác, tôi đã tham gia giảng dạy, đào tạo nhiều bác sĩ giỏi. Hiện nay, tôi đang là đại diện cố vấn chuyên môn cho Công ty Cổ phần Dược phẩm PQA.
Trang chủ: https://thuocnampqa.vn/
Về tôi: https://thuocnampqa.vn/bac-si-tran-quang-dat
Địa chỉ: 108B nhà B1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.
Chỉ đường: https://g.page/thaythuocnam?share
Điện thoại: 0818288717
#thuocnampqa, #duocphampqa, #pqa, #bacsitranquangdat #hensuyen #chuabenhhen

https://sites.google.com/view/bacsitranquandat/bacsitranquandat

https://myspace.com/bacsitranquandat

https://the-dots.com/users/bs-tran-quang-dat-972566

https://www.behance.net/bstrnquangt

https://weheartit.com/bacsitranquandat

https://www.deviantart.com/bacsitranquandat