Bstylevn Phong Cách Doanh Nhân

Web Developer, Software Engineer, and Art Director in 8J Trần Hữu Trang, Phú Nhuận, Tp.HCM

Attend my event

https://bstyle.vn/ là website cập nhật kiến thức & thông tin các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu tư, kỹ năng, kinh nghiệp kinh doanh, quản trị, phát triển doanh nghiệp và sự nghiệp cá nhân. Địa chỉ: 8J Trần Hữu Trang, Phú Nhuận, Tp.HCM - [email protected]