బివిడి ప్రసాదరావు

Writer in హైదరాబాద్, తెలంగాణ, భారతదేశం

బివిడి ప్రసాదరావు

Writer in హైదరాబాద్, తెలంగాణ, భారతదేశం

Read my blog

బివిడి ప్రసాదరావు.

రైటర్, బ్లాగర్, వ్లాగర్.

వీరి బ్లాగ్ - బివిడి ప్రసాదరావు తెలుగు వ్రాతలు

వీరి యూట్యూబ్ ఛానల్ - బివిడి ప్రసాదరావు తెలుగు శబ్దాలు

వీరి పూర్తి వివరాలు వీరి బ్లాగ్ ద్వారా తెలుసు కోవచ్చు.