(Musa) Can Çilek

Artist, Designer, and Architect in İstanbul, Türkiye

View my photos

1994 doğumlu (Musa) Can Çilek sanatçı, tasarımcı ve mimar olmaya çalışıyor. Görsel sanatlara ve yaratıcı sektörlere ilgili olan 7çilek, 2011’den beri Aktiffelsefe’de felsefe, kültür ve gönüllülük alanlarında çalışmalar yürütmektedir. 2017 yılında IKUxIABA projesini gerçekleştirmiş ve bu süreçte Erasmus programı ile Politecnico di Milano’da eğitim görmüştür. 2018’de İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra, AURA İstanbul’da “Mimarlıkta Kullanım Dönüşümü” üzerine kişisel araştırma sürecini başlatmıştır. 2019 yılından beri akademik çalışmalarına Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Tasarım Sorunları yüksek lisans programında devam etmektedir. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık lisans öğrencisidir.

(Musa) Can Çilek was born in 1994, works for to be an artist, a designer and an architect. “7cilek” is interested in visual arts and creative sectors, and since 2011 he has been working in Aktiffelsefe about philosophy, culture and volunteerism. In 2017, he realized the IKUxIABA project and during this period he studied at the Politecnico di Milano with the Erasmus program. In 2018 after graduating from Architecture Department of Istanbul Kultur University, he initiated the personal research process on the “Adaptive Reuse in Architecture” in AURA Istanbul. Since 2019, he has been continuing his academic studies at Mimar Sinan Fine Arts University, Master of Architecture Degree in Architectural Design Issues. He is also an undergraduate student in Public Relations and Advertising at Anadolu University Open Education Faculty.

  • Education
    • Mimar Sinan Fine Arts University
    • Istanbul Kultur University